نام واحد : گروه اس - بی تمدید36318

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 1757197
 • شماره مجوز : 56856
 • تاریخ مجوز : 03/05/1377
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%