نام واحد : گل یخ بوشهر

نام محصول : یخ

  • سریال مجوز : 1600448
  • شماره مجوز : 1194076
  • تاریخ مجوز : 07/03/1383
  • کد محصول : 15492610
  • شرح محصول : یخ
  • ظرفیت : 54,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%