نام واحد : تعاونی خوش طعم برازجان گروه 239

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 1600455
 • شماره مجوز : 208294
 • تاریخ مجوز : 15/10/1377
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%