نام واحد : سیداحمد جوزی شهین دخت قباخلو تمدید65723

نام محصول : چای جعبه ای

 • سریال مجوز : 1757253
 • شماره مجوز : 57990
 • تاریخ مجوز : 28/05/1377
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 35 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%