نام واحد : یخ ایثارگران ورامینعسگری وفرهادفتاح گودرزیتمدید3751

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1757316
 • شماره مجوز : 58158
 • تاریخ مجوز : 01/06/1377
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 14,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%