نام واحد : تعاونی چندمنظوره درریتمدید63167

نام محصول : کشتارگاه صنعتی گاووگوسفند

 • سریال مجوز : 1757402
 • شماره مجوز : 59289
 • تاریخ مجوز : 24/06/1377
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%