نام واحد : پخش پگاه تمدید56036

نام محصول : سردخانه دومداره سردخانه با

 • سریال مجوز : 1757465
 • شماره مجوز : 59929
 • تاریخ مجوز : 04/07/1377
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%