نام واحد : پرتکمیل تمدید34037

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1757588
 • شماره مجوز : 61786
 • تاریخ مجوز : 04/08/1377
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%