نام واحد : گلبندسپهرمینوثامنی.سلگیتمدید62430

نام محصول : بسته بندی سبزی

 • سریال مجوز : 1757616
 • شماره مجوز : 75094
 • تاریخ مجوز : 19/10/1379
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%