نام واحد : پترو ظفر

نام محصول : قیرطبیعی

 • سریال مجوز : 3662694
 • شماره مجوز : 6017
 • تاریخ مجوز : 11/03/1391
 • کد محصول : 14291112
 • شرح محصول : قیرطبیعی
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%