نام واحد : حسن ونکی تمدید64683

نام محصول : سیب زمینی آماده طبخ

 • سریال مجوز : 1757655
 • شماره مجوز : 62641
 • تاریخ مجوز : 23/08/1377
 • کد محصول : 15132016
 • شرح محصول : خلال سیب زمینی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%