نام واحد : گروه صنعتی ممتاز مهامیرتمدید39134

نام محصول : چای کیسه ای

 • سریال مجوز : 1757742
 • شماره مجوز : 67415
 • تاریخ مجوز : 14/11/1377
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%