نام واحد : تهیه وتوزیع فرآورده هایی دریایی آرش بوشهر

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 1601213
 • شماره مجوز : 1194845
 • تاریخ مجوز : 24/05/1380
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%