نام واحد : پترو طینوج مبینا

نام محصول : قیر طبیعی- تولید و بسته بندی

 • سریال مجوز : 3663380
 • شماره مجوز : 1208
 • تاریخ مجوز : 08/03/1391
 • کد محصول : 14291112
 • شرح محصول : قیرطبیعی
 • ظرفیت : 24,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%