نام واحد : طارم کوشای سفلی

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 200276000000
 • شماره مجوز : 60/125982
 • تاریخ مجوز : 07/06/1394
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%