نام واحد : حسن اسماعیلی - تمدید62906

نام محصول : احداث سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1757979
 • شماره مجوز : 20917
 • تاریخ مجوز : 30/01/1378
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%