نام واحد : تعاونی بسته بندی وعمل آوری ماهی بهرمان گروه608

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی میگو

 • سریال مجوز : 1601578
 • شماره مجوز : 1197076
 • تاریخ مجوز : 23/04/1383
 • کد محصول : 15121421
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی میگو
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%