نام واحد : شرکت خاک و شن مسیل میعاد

نام محصول : دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 1790007
 • شماره مجوز : 68169
 • تاریخ مجوز : 21/08/1391
 • کد محصول : 100000072
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 207,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%