نام واحد : فاطمه رافع نوعدوست

نام محصول : اماده بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1758089
 • شماره مجوز : 22658
 • تاریخ مجوز : 02/03/1378
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%