نام واحد : اسماعیل وحسین مالکی تهرانیتمدید36907

نام محصول : درجه وبسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1758298
 • شماره مجوز : 25961
 • تاریخ مجوز : 22/04/1378
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%