نام واحد : اسماعیل وحسن مالکی تهرانی تمدید67976

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی حبوب

 • سریال مجوز : 1758299
 • شماره مجوز : 25962
 • تاریخ مجوز : 22/04/1378
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%