نام واحد : داود خان محمدی

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1758375
 • شماره مجوز : 26724
 • تاریخ مجوز : 03/05/1378
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%