نام واحد : محصولات سامانه آوای پایتخت - تمدید 90196

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 1758382
 • شماره مجوز : 27263
 • تاریخ مجوز : 10/05/1378
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 810 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%