نام واحد : تولیدی فرآورده های خوشه جم

نام محصول : ترشی 051 تن - شور 051 تن

 • سریال مجوز : 1758419
 • شماره مجوز : 27442
 • تاریخ مجوز : 12/05/1378
 • کد محصول : 15131240
 • شرح محصول : بسته بندی شوروترشی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%