نام واحد : تولیدی نشاسته آروین آردفرامرزخدابخش تمدید36816

نام محصول : نشاسته

 • سریال مجوز : 1758679
 • شماره مجوز : 30877
 • تاریخ مجوز : 07/07/1378
 • کد محصول : 15321130
 • شرح محصول : نشاسته ازسایردانه ها
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%