نام واحد : خسروان پروتئین جنوب

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : استان بوشهر-...
 • تلفن شرکت : **********077
 • نشانی واحد : استان بوشهر- شهرستان بوشهر-شهرک صنعتی 2 - فاز یک خیابان هفتم - جنب مخابرات شهرک
 • تلفن واحد : ********************091
 • مدیر : حسن خسروی نژاد
 • تلفن مدیر : *******917
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 1601905
 • شماره مجوز : 1192344
 • تاریخ مجوز : 20/02/1391
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%