نام واحد : خسروان پروتئین جنوب

  • استان : بوشهر
  • شهر : بوشهر
  • نشانی شرکت : استان بوشهر-...
  • تلفن شرکت : **********077
  • نشانی واحد : استان بوشهر- شهرستان بوشهر-شهرک صنعتی 2 - فاز یک خیابان هفتم - جنب مخابرات شهرک
  • تلفن واحد : ********************091
  • مدیر : حسن خسروی نژاد
  • تلفن مدیر : *******917
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادماهی ومیگو

  • سریال مجوز : 1601905
  • شماره مجوز : 1192344
  • تاریخ مجوز : 20/02/1391
  • کد محصول : 15121411
  • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
  • ظرفیت : 2,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%