نام واحد : محمدرضاکاجیتمدید78829

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1758931
 • شماره مجوز : 35674
 • تاریخ مجوز : 24/09/1378
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%