نام واحد : باریت فلات ایران

نام محصول : پودر باریت و بنتونیت

 • سریال مجوز : 3666731
 • شماره مجوز : 8126
 • تاریخ مجوز : 09/08/1390
 • کد محصول : 14211313
 • شرح محصول : باریت وسولفات
 • ظرفیت : 170,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%