نام واحد : بسته بندی موادپروتئینی مه گوشت رضانعمتیتمدید67396

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 1759012
 • شماره مجوز : 37178
 • تاریخ مجوز : 19/10/1378
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%