نام واحد : شیراز شفق

نام محصول : بسته بندی انواع ابمیوه وشربت وشیره

 • سریال مجوز : 1602322
 • شماره مجوز : 1199414
 • تاریخ مجوز : 29/05/1384
 • کد محصول : 15132310
 • شرح محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%