نام واحد : غذائی نگین راشت نیاتمدید55446

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1759086
 • شماره مجوز : 38030
 • تاریخ مجوز : 29/10/1378
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%