نام واحد : گل یخ بوشهر

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1600448
 • شماره مجوز : 1194076
 • تاریخ مجوز : 07/03/1383
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%