نام واحد : نور ویژه

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 1602544
 • شماره مجوز : 11919913
 • تاریخ مجوز : 05/10/1385
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 4,500,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%