نام واحد : عطاالله پناهنده وجعفرشعبانی - تمدید 41711

نام محصول : قرص مایه پنیر

 • سریال مجوز : 1759332
 • شماره مجوز : 28821
 • تاریخ مجوز : 16/05/1374
 • کد محصول : 15492460
 • شرح محصول : مخمرهافعال یاغیرفعال وسایرموجودات تک سلولی مرده
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%