نام واحد : علی کرم ولی محمدی تمدید61488

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1759526
 • شماره مجوز : 61488
 • تاریخ مجوز : 25/11/1372
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%