نام واحد : احمدوعلی عظیمی بلوریان تمدید62625

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1759612
 • شماره مجوز : 59353
 • تاریخ مجوز : 27/04/1371
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%