نام واحد : مجتبی تهرانی رجبی تمدید65981

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1759825
 • شماره مجوز : 51223
 • تاریخ مجوز : 29/01/1373
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%