نام واحد : سیدعلیرضاهاشمی سانیچ تمدید32284

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1760084
 • شماره مجوز : 71645
 • تاریخ مجوز : 23/07/1373
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%