نام واحد : علی کریمی - تمدید 79393

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی خشکب

 • سریال مجوز : 1760120
 • شماره مجوز : 62857
 • تاریخ مجوز : 30/08/1383
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%