نام واحد : صنایع مس کنار صندل

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 200296000000
 • شماره مجوز : 93/41483
 • تاریخ مجوز : 28/03/1393
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%