نام واحد : صنایع غذایی سعید گروه 356

نام محصول : بستنی یخی -یخمک

 • سریال مجوز : 1603231
 • شماره مجوز : 1199432
 • تاریخ مجوز : 30/05/1384
 • کد محصول : 15201276
 • شرح محصول : سایرشربتهای یخ زده حتی دارای کاکائو
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%