نام واحد : تعاونی نان ماشینی نانک گروه 976

نام محصول : نان صنعتی

 • سریال مجوز : 1603579
 • شماره مجوز : 119351
 • تاریخ مجوز : 17/01/1387
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 620 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%