نام واحد : شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 1790514
 • شماره مجوز : 66684
 • تاریخ مجوز : 30/07/1391
 • کد محصول : 14291110
 • شرح محصول : آسفالت وآسفالتیت طبیعی
 • ظرفیت : 128,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%