نام واحد : بهار گستر دیر

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 1603070
 • شماره مجوز : 11920959
 • تاریخ مجوز : 20/10/1385
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%