نام واحد : قاسم هزاری

نام محصول : پودرصدف

 • سریال مجوز : 1761404
 • شماره مجوز : 4117
 • تاریخ مجوز : 25/07/1379
 • کد محصول : 15121621
 • شرح محصول : پودر صدف
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%