نام واحد : سیدمهدی احتشامی تمدید31089

نام محصول : سردخانه

 • سریال مجوز : 1761578
 • شماره مجوز : 74018
 • تاریخ مجوز : 03/12/1371
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%