نام واحد : سامان گوشت آسیا میرآخوری وبهمن پوروشرکا تمدید25844

نام محصول : کشتارگاه دام گاو00003گوسفند0

 • سریال مجوز : 1762168
 • شماره مجوز : 36045
 • تاریخ مجوز : 22/10/1380
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 330,000 دست
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%