نام واحد : سامان گوشت آسیا میرآخوری وبهمن پوروشرکا تمدید25844

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرری...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرری بلوارامام حسین نبش فدائیان اسلام پ 6 وحد3
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه دام گاو00003گوسفند0

 • سریال مجوز : 1762168
 • شماره مجوز : 36045
 • تاریخ مجوز : 22/10/1380
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 330,000 دست
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%