نام واحد : شیر پاستوریزه نسیم دریا خلیج فارس

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1604073
 • شماره مجوز : 11917517
 • تاریخ مجوز : 12/09/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%