نام واحد : شیروفراورده های شیرمازن لبن خزرمهدی زادگان - تمدید 29996

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 1762219
 • شماره مجوز : 36347
 • تاریخ مجوز : 25/10/1380
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%