نام واحد : کرمعلی شبانی مبارکه تمدید23301

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوب

 • سریال مجوز : 1762426
 • شماره مجوز : 37997
 • تاریخ مجوز : 21/11/1380
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%