نام واحد : تعاونی صنایع غذایی جوان گروه 155

نام محصول : عمل اوری ماهی و میگو

 • سریال مجوز : 1605006
 • شماره مجوز : 1199105
 • تاریخ مجوز : 24/05/1387
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%