نام واحد : علی بهرام زاده صومعه ظریفی تمدید64719

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1763355
 • شماره مجوز : 55056
 • تاریخ مجوز : 08/04/1381
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%