نام واحد : هامون پودر تمدید 25426

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 1703773
 • شماره مجوز : 58457
 • تاریخ مجوز : 20/11/1368
 • کد محصول : 15121314
 • شرح محصول : پودرماهی { خوراکی }
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%