نام واحد : یخسازی آرمان

نام محصول : یخ قالبی

  • سریال مجوز : 2300739
  • شماره مجوز : 7080
  • تاریخ مجوز : 27/07/1373
  • کد محصول : 15492610
  • شرح محصول : یخ
  • ظرفیت : 7,300 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%